Ukształtowanie terenu

1. Zrozumieć kształtowanie terenu

Kształtowanie terenu to nadanie mu nowej formy, która:

 • wynika z nowego pomysłu na kształt terenu;
 • spełni wymagania estetyczne;
 • spełni wymagania funkcjonalne użytkowników;
 • odprowadzi wodę opadową w pożądanym kierunku (np. od budynków);
 • zabezpieczy grunt przed erozją;
 • umożliwi prawidłowy rozwój roślin i ściółkowanie;

Teren podczas kształtowania zwykle podzielony jest na:

 1. poziomy – powierzchnie użytkowane przez ludzi (płaskie lub z niewielkim spadkiem wynikającym z funkcji i odpływu wody);
 2. przejścia między poziomami (skarpy, pionowe mury, układy tarasowe);
 3. komunikację między poziomami (schody i pochylnie);

Uważasz, że tą treść należy poprawić lub uzupełnić? Dodaj merytoryczny komentarz poniżej lub skontaktuj się i zostań współautorem.

2. Jak zaprojektować nową formę terenu?

W trakcie opracowywania, skontaktuj się i stwórz tą treść!

Metoda 1

Pomiary

Podstawą do wykonania projektu nowego ukształtowania terenu jest wiarygodny podkład, tj. mapa sytuacyjno-wysokościowa (zleć to geodecie), która obejmie obiekty do których należy się dopasować (bo nie możesz zmienić ich posadowienia wysokościowego):

 1. granice działki, wjazd na posesję
 2. dom / inne budynki – wejścia do domu, okna (parapety), okna piwniczne, podmurówka (która ma być eksponowana),
 3. wszystkie obiekty trwałego zainwestowania – zwłaszcza słupy, studzienki i inna infrastruktura techniczna
 4. drzewa i krzewy (do nich możemy dosypać max. 0,2-0,5 m ziemi w zależności od gatunku, a najlepiej nic, bo korzenie stracą dostęp do powietrza),
 5. poziom wody w zbiornikach i strumieniach,
 6. otoczenie działki, które ma znaczenie dla projektanta

Dodatkowo powinien być wykonany wiarygodny pomiar aktualnego ukształtowania (odpowiednio gęste pikiety), dzięki któremu geodeta stworzy warstwice dla działki.

Pomiar wykonany w formie trójwymiarowej (format cyfrowy, np. .dxf 3D), zaimportuj do swojego programu projektowego (np. Sketchup, AutoCAD), gdzie stworzysz / wygenerujesz trójwymiarowy model terenu. Na tym modelu będziesz wykonywał nowy projekt.

Projekt

Pierwszym krokiem jest ustalenie płaszczyzn, bo tylko takie powierzchnie mogą być funkcjonalne dla człowieka. Są to nawierzchnie rekreacyjne, użytkowe i sportowe (taras, trawnik rekreacyjny, boisko, parking, plac gospodarczy, etc.). Ich wymiary wynikają z potrzeb użytkowników i wytycznych technicznych.

Rozplanowane płaszczyzny muszą mieć zaplanowane właściwe spadki dla odprowadzenia wody opadowej (to ważne, bo 3% to 3 cm różnicy wysokości na metrze, na 10 m trawnika to robi już 30 cm różnicy, które zdecydują o tworzeniu lub nie skarpy, palisady lub muru). Po ustaleniu lokalizacji płaszczyzn znajdą się one na różnych wysokościach, konieczne jest wiec ich połączenie ze sobą, nadal zwracając uwagę na kierunek spływu wody. Przeliczając maksymalne dopuszczalne wartości spadków dla różnych obszarów (różne dla nawierzchni rekreacyjnej, komunikacyjnej, pokrytej trawą lub żwirem, roślinnością, itd.) zastosuj takie metody łączenia (ściany oporowe lub skarpy), jakie są najbardziej racjonalne lub spełniają Twoje założenia estetyczne i/lub budżetowe inwestora.

Poziomy z określonymi formami przejścia powinny być ze sobą wygodnie skomunikowane. Zgodnie z programem funkcjonalnym, ergonomią i założeniami estetycznymi. Wprowadź schody lub pochylnie, które umożliwią użytkownikowi swobodne poruszanie się między nimi.

Stworzony model 3D nowego ukształtowania pozwala Ci porównać go z obecnym. Stwórz przekroje pokazujące te różnice i pozwalające sprawdzić, ile ziemi trzeba będzie przemieścić / nawieźć / wywieźć z działki. Jeśli istotną rolę gra budżet, zweryfikuj swój projekt tak by zminimalizować prace ziemne.

Pamiętaj o procesie osiadania ziemi – do 30% nasypu może osiąść w ciągu kilkunastu lat od nawiezienia, w zależności od jego plastyczności. Konieczne może być określenie wytycznych wykonawczych np. stosowania tylko ziemi łatwo zagęszczającej się, zagęszczanie nasypu warstwami w trakcie nasypywania, zastosowanie geosyntetyków stabilizujących lub zbrojących nasypy. Staraj się nie lokować murów, schodów i innych budowli na zbyt wysokich nasypach. Lepiej posadowić je na gruncie rodzimym, który nie będzie miał tendencji do osiadania.

Następnym krokiem jest opracowanie projektu wykonawczego ukształtowania terenu – nowej mapy terenu. Wygodniej posługiwać się układem lokalnym (czyli rzędnymi względem „zera” domu) niż wysokościami n.p.m.. Nanieś na plan w skali wysokości punktów i obszarów, które będą tyczone, spadki określone procentowo. Ze względów budżetowych rzadko w ogrodach zatrudnia się geodetę do wytyczenia nowego ukształtowania i zabicia palików, choć to najlepsza metoda. Podczas wykonywania projektu wyobrażaj sobie w jaki sposób wykonawca będzie tyczył obiekty, które zaplanowałeś i określaj wysokości punktów w sposób logiczny i wygodny, ułatwiający mu pracę.

Stwórz wizualizacje, które dołączysz do projektu. Pamiętaj, że wykonawca i inwestor nie będą mieć tak głębokiej świadomości nowej formy terenu jak ty. Rzut, przekroje i wizualizacje to dobry komplet pozwalający uniknąć nieporozumień w trakcie realizacji.

Instrukcje, wytyczne i wskazówki dotyczące planowania. Tabele wspierające, szablony, rysunki, kalkulatory i inne narzędzia. Typowe błędy.

Uważasz, że tą treść należy poprawić lub uzupełnić? Dodaj merytoryczny komentarz poniżej lub skontaktuj się i zostań współautorem.

3. Jak wykonać X?

W trakcie opracowywania, skontaktuj się i stwórz tą treść!

Instrukcje, wytyczne i wskazówki dotyczące realizacji. Technologie wykonawcze. Typowe błędy.

Uważasz, że tą treść należy poprawić lub uzupełnić? Dodaj merytoryczny komentarz poniżej lub skontaktuj się i zostań współautorem.

4. Jak dbać o X?

W trakcie opracowywania, skontaktuj się i stwórz tą treść!

Instrukcje, wytyczne i wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwacji. Typowe błędy.

Uważasz, że tą treść należy poprawić lub uzupełnić? Dodaj merytoryczny komentarz poniżej lub skontaktuj się i zostań współautorem.

5. Materiały do realizacji X

W trakcie opracowywania, skontaktuj się i stwórz tą treść!

Informacje o używanych materiałach. Ogólne i specyficzne o dostawcach produktów i półproduktów w Polsce.

Uważasz, że tą treść należy poprawić lub uzupełnić? Dodaj merytoryczny komentarz poniżej lub skontaktuj się i zostań współautorem.

6. Informacje uzupełniające

W trakcie opracowywania, skontaktuj się i stwórz tą treść!

W przypadku dużych zmian ukształtowania i przewidywanych murów oporowych (obiekty wymagające zgłoszenia / pozwolenia na budowę), pomiar geodezyjny powinien zostać uzgodniony w urzędzie jako nowa mapa do celów projektowych, która będzie podstawą do wykonania projektu budowlanego.

Uwarunkowania prawne (podać stan na dzień). Ciekawe informacje. Mocniejsza podbudowa teoretyczna. Rys historyczny. Katalogi inspiracji. Etc.

Uważasz, że tą treść należy poprawić lub uzupełnić? Dodaj merytoryczny komentarz poniżej lub skontaktuj się i zostań współautorem.

Autorzy i redaktorzy:

 • Jakub Gardner
 • Autorzy i redaktorzy będą promowani przez odsyłanie do wskazanych przez nich stron!

Źródła i notatki:

 • Książki i publikacje
 • Programy, filmy i audycje
 • Witryny internetowe
 • Wywiady autorów z ekspertami i dostawcami

 

Dodaj komentarz